GÅ TILL STARTSIDAN

Informationen på denna sida är ej uppdaterad. För aktuella kurser i Sverige se www.vocalsoul.se
För aktuella utbildningar i Complete Vocal Institutes regi se Complete Vocal Institute

KOMPLETT SÅNGTEKNIK 1-ÅRIG UTBILDNING I STOCKHOLM

I april 2007 startade äntligen den första utbildningen utifrån Komplett Sångteknik i Sverige! Complete Vocal Institute (CVI)i Köpenhamn är Europas största utbildningscenter för sångare med deltagare från hela världen och förstås - i alla genrer.

Nu finns alltså en av CVIs utbildningar här hos oss:

1 års utbildning för professionella sångare och/eller pedagoger som vill utveckla sin artistiska och tekniska förmåga. Utbildningen är fördelad i intensiva block för att möjliggöra kombination med ordinarie arbete/studier. Mer info om utbildningen finns på engelska hemsidan: www.completevocaltechnique.com

Utbildningen hålls i Stockholm. Nästa utbildningsstart augusti 2009

Antagning sker via skriftlig, personlig ansökan samt utlåtande utifrån bedömning av sångframförande vid introduktionskurs. CVI arrangerar emellanåt introduktionskurser i Sverige. Det finns även möjlighet att få utlåtande i samband med undervisning/kurser hos Vocal Soul i Stockholm.

Deltagare skall också ha läst och förstått bok+CD Komplett Sångteknik. Kontakt för ansökningsblanketter och bokning av audition i Stockholm.

Antagning pågår, totalt antal platser är begränsat till 13 st. så skynda att ansöka!

Vill du gå kortare fortbildning i Komplett Sångteknik? I Stockholm hålls med start vårterminen 2009 ett flertal kurser samt också förberedande träning inför längre utbildning på Complete Vocal Institute. Här kan du läsa om olika alternativ.

INTRODUKTIONSKURSER & MASTER CLASS

Nästa kurs:

Aktuella kursdatum finner du numera på Complete Vocal Institutes hemsida.

10/11 OSKARSHAMN
11/11 STOCKHOLM
12/11 KARLSTAD

4/9 ÖSTERSUND 5/9 STOCKHOLM 6/9 ÖREBRO
10/9 GÖTEBORG (OBS Cathrine Sadolin!)

17-18/2 Stockholm
16/10 Stockholm
17/10 Jönköping
18/10 Göteborg
6/11 Östersund
7/11 Gävle
8/11 Stockholm


2-3/9 Visby
22/6 Piteå
21/6 Jönköping
21/6 Örnsköldsvik
20/6 Sundsvall
20/6 Göteborg
19/6 Östersund
19/6 Malmö
28/5 Linköping
27/5 Örebro

Informationen på denna sida är ej uppdaterad. För aktuella kurser i Sverige se www.vocalsoul.se

För aktuella utbildningar i Complete Vocal Institutes regi se Complete Vocal Institute

Complete Vocal Institute åker på turné genom Sverige med Komplett Sångteknik Introduktionskurser! Kurserna innehåller en grundlig teoretisk genomgång av Komplett Sångteknik med tillhörande praktiska övningar. De innefattar också en Master Class då enskilda sångare får tillfälle till undervisning medan de övriga är delaktiga åhörare genom frågor och övningar. Inspirerande och lärorikt för alla parter! Mer utförlig information finns längre ned på denna sida.
Antalet platser för de som vill sjunga på Master Class är mycket begränsat, så anmäl dig nu!

Tel .+45 3332 7724 eller cvi@shout.dk. OBS! Vid anmälan uppger du Ditt namn samt om du önskar sjunga under kursen! Lämna även kontaktuppgifter (mail, telefon och adress) samt ange om du är berättigad till rabatt via någon av våra samarbetspartners.

Ett sångframträdande vid Master Class kan vid önskemål också fungera som bedömningsunderlag vid ev. ansökan till utbildning på Complete Vocal Institute.

Passar inget av de planerade kursdatumen? Du kan också göra audition i Stockholm i samband med undervisning hos Annika Holmberg.

Pris: Variera beroende på upplägg och omfattning.

Lokal/Plats:
meddelas vid anmälningsbekräftelse!


Tider:
kurs på lör/sön/helgdag 13:00-18:00, kurs på vardag 17:00-22:00 med pauser. Variationer kan förekomma, exakt info ges vid anmälningsbekräftelse.

Kursledare: Auktoriserade Komplett Sångteknik pedagoger från Complete Vocal Institute (CVI) i Köpenhamn. (Christina Kürstein Lecocq / Kaare Thøgersen / Claes Wegener m.fl.)

Mer information och anmälan +45 3332 7724 eller cvi@shout.dk


Samarbetspartners

 

 

 

Kursbeskrivning och innehåll - introduktionskurs

Välkommen till en mycket inspirerande och lärorik kurs som behandlar Cathrine Sadolins banbrytande forskning i sångteknik. Komplett Sångteknik täcker samtliga genrer och stilar, varför denna kurs riktar sig till sångare inom alla genrer - från klassiskt - genom pop, rock, musikal och folkmusik - till den tyngsta heavy metal. (Läs mer om Komplett Sångteknik)

Kursens huvudsakliga fokus är att introducera Komplett Sångteknik och sedan därigenom lösa individuella röstproblem och ge svar på sångtekniska frågor och svårigheter som deltagarna (eller dessas elever) kan ha, som exempelvis utjämning av klangskillnader, att uppnå samma ljudstyrka i höga och låga toner, att ha tillräckligt med luft, att nå högre och lägre toner, att behärska särskilda effekter som t.ex. 'distorsion' eller 'growl', problem med heshet och rösttrötthet mm.

Ämnesinnehåll (varieras efter deltagarnas önskemål):
¤ Röstens anatomi och principerna för korrekt röstanvändning
¤ Användning av de fyra funktionerna: Neutral, Curbing, Overdrive och Belting
¤ Klang och färgning
¤ Heshet, röstskador, förebyggande röstvård och Akut Hjälp
¤ Sund produktion av effekter som distortion, growl, vibrato, skarvar, skrik, luft på tonen och ornamenteringsteknik.

Med utgångspunkt i det teoretiska innehållet, koncentrerar vi oss på praktisk användning.

Några deltagare har under kursen möjlighet att framträda inför de övriga deltagarna för personlig och individuell coaching och teknisk problemlösning (ca 15-30 min per deltagare). Trots att vi inte kan hinna coacha alla deltagare individuellt, får samtliga deltagare ändå mycket god behållning av kursen. Att närvara vid teknikgenomgången och få prova teknikerna i gemensamma övningar, att se det aktiva arbetet med olika röster samt att ha möjlighet att ställa frågor är en stor erfarenhet och inspiration för de flesta. Framträdande vid master class kan vid önskemål fungera som audition till CVIs utbildningar!
Alla sångsätt och stilar är välkomna under kursen!

Anmälan
Anmälan sker till via e-post; cvi@shout.dk eller tel.+45 33 32 77 24 (DK). OBS!! Vid mycket sen anmälan, t.ex. vid danska fridagar (anmälningskontoret är beläget i Köpenhamn) kan du också prova att kontakta Annika Holmberg

Anmälan är bindande. Observera att antalet platser är begränsat, i synnerhet för den som önskar framträda och få coaching!

Deltagarna

  • Deltagarna kan gärna ha tänkt över sina tekniska svårigheter och vad de skulle vilja arbeta med eller ha genomgånget under kursen.
  • Musikexempel på band, CD el dyl som man önskar få analyserade enl. CVT välkomnas hjärtligt!
  • Deltagare som skall framträda under kursen för personlig coaching skall förbereda 1 sång (eller del av en eller flera sånger) som innehåller sångtekniska problem. Den som önskar ackompanjemang skall ta med en tydlig och korrekt kompskiss eller noter till pianisten. Eget ackompanjemang eller inspelning av bakgrundsmusik på CD eller band går också bra.
  • Deltagare som skall framträda under kursen skall vara minst 18 år, övriga minst 16 år.
Kännedom om innehållet i boken "Komplett Sångteknik " är en fördel. Sedan 2006 finns den översatt till svenska! För mer information kontakta kontakta Shout Publishing Tel: +45 3332 7724 shout@shout.dk eller besök www.gehrmans.se för online försäljning.
GÅ TILL STARTSIDAN