Boken Komplett Sångteknik används idag över hela världen av professionella sångare inom alla genrer. Den rekommenderas av läkare och talpedagoger och har blivit en stor internationell succé med översättningar på flera språk. Idag finns den på svenska (Gehrmans Musikförlag AB) danska, engelska och holländska och nu är också en fransk och en portuguisisk version under bearbetning. KÖP

Informationen på denna sida är ej uppdaterad:
För aktuell information om Complete Vocal Institute se Complete Vocal Institute
För aktuella kurser i Sverige se www.vocalsoul.se

 

KOMPLETT SÅNGTEKNIK

Komplett Sångteknik är resultatet av 15 års intensiv forskning inom ALLA sångstilar och genrer.

Danska röstforskaren Cathrine Sadolin har upptäckt ett hittills okänt underliggande system för röstens användning. Snabba resultat uppnås då tekniken är konkret och verkar omedelbart. Kompett Sångteknik är en uppgörelse med gamla myter - det är möjligt att åstadkomma ALLA ljud på ett sunt sätt.

Komplett Sångteknik är banbrytande eftersom den innehåller ett helt nytt sätt att se på och befatta sig med sångteknik. Den består av 4 funktioner som finns i alla röster: Neutral, Curbing, Overdrive och Belting, som i olika kombinationer täcker sångstilar i samtliga genrer - från klassiskt - genom pop, rock, musikal och folkmusik - till den tyngsta heavy metal. Tekniken ger omgående praktiskt användbara lösningar på konkreta problem. Den innehåller också kunskapen om hur man på ett hälsosamt sätt kan låta både rå och oskolad som skolad, samt hur man åstadkommer sund produktion av effekter som distortion, growl, vibrato, skarvar, skrik, hesa ansatser, luft på tonen och ornamenteringsteknik.

När man känner till och hanterar reglerna för var och en av de 4 funktionerna kan man snabbt och lätt uppnå full kontroll över rösten. Detta innebär att alla kan lära sig att sjunga och att så kallade "tondöva" inte existerar.

Med Komplett Sångteknik kan man också råda bot på röstproblem och skador, då dessa i 90% av fallen kan härledas till en felaktig användning av rösten som lätt kan undvikas genom kunskap och användning av de 4 funktionerna.

Överblick av de 4 funktionerna gör det också möjligt för sångare att hålla genom krävande turnéer och att nyttja 'Akut Hjälp', dvs att reparera en tillsynes hes låtande röst, bara få timmar inför en konsert eller studioinspelning.

Komplett Sångteknik innehåller den senaste forskningen inom både sång- och talteknik och riktar sig till alla som seriöst intresserar sig för rösten - professionella som nybörjare, blåsare, läkare, talpedagoger, lärare och alla med röstproblem.

Lär dig Komplett Sångteknik vid Introduktionskurs och Master Class i din stad!